3  .....

3 .....

Każdy dzień kiedy się budzimy,jest dobrym dniem…
każdy oddech,którego zaczerpniemy wypełnia nadzieję.
https://www.youtube.com/watch?v=nH_9Occ3Ih8