Ślady dawnych Kopalń-4-szyb "Erbreich"

Ślady dawnych Kopalń-4-szyb "Erbreich"

Szyb powstał w latach 1851-1853 i otrzymał nazwę ówczesnego królewskiego starszego radcy górniczego. Początkowa jego głębokość wynosiła 92 metry, ale później został pogłębiony. Obecnie służy jako szyb wentylacyjny dla Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy-Anna.
Zespół został założony na przełomie XIX i XX wieku (dawna nazwa ,,Erbreich”) i do roku 1945 był samodzielną kopalnią. Obecnie zespół składa się z następujących budynków: szybu wentylacyjnego, maszyny wyciągowej i rozdzielni elektrycznej. Właścicielem szybu wentylacyjnego I ,,Czernica” jest
KWK ,,Rydułtowy”.
Budynek szybu założony jest na rzucie kwadratu, murowany z cegły. Obiekt jest częściowo przerobiony wskutek przebudowy z szybu zjazdowego na szyb wentylacyjny. Bryła jest zwarta, nakryta dachem czterospadowym. Elewacje są trójosiowe z detalem architektonicznym w postaci: lizen, gzymsów międzykondygnacyjnych wzbogaconych fryzami; blend zakończonych łukami pełnymi. Nie zachowało się pierwotne zwieńczenie budynku, ponieważ przerobiono je na świetlik. Nad budynkiem szybu wentylacyjnego wznosi się wieża wyciągowa – metalowa o nitowanej konstrukcji.Źródło: WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, Katowice, styczeń 2012

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)