....a grudniaczek w pażdzierniku...

....a grudniaczek w pażdzierniku...